• 735 974 559
 • Łukowa 132, 26-060 Chęciny
Cmentarz

Cmentarz

Regulamin cmentarza parafii pw. NMP Królowej w Łukowej

Cmentarz jest miejscem poświęconym:

Zachowaj się z należytym dla tego miejsca szacunkiem.

Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii, zaś bezpośrednio w jego imieniu porządku na cmentarzu pilnuje Pan „Kościelny”.

Za opiekę i wygląd poszczególnych grobów odpowiadają rodziny zmarłych lub osoby przez nich upoważnione.

Należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, tzn.:

 • pogrzeb, ekshumację, przeniesienie zwłok do innego groby
 • budowę nowego pomnika
 • remont pomnika, np. naprawę, wymianę płyty lub tablicy.

Zabrania się na terenie cmentarza:

 • wjazdu pojazdem mechanicznym bez uprzedniej zgody Administratora cmentarza (klucze od bram znajdują się u Proboszcza i Pana Kościelnego)
 • przenoszenie materiałów budowlanych przez mur cmentarza
 • wprowadzanie zwierząt
 • jeżdżenie pojazdami jednośladowymi
 • wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych

Uwaga!

Wypalone znicze, zeschnięte kwiaty, wieńce, trawę, liście przenosimy do wyznaczonego miejsca.

Miejsce na składowanie odpadów:

 • do śmietnika za murem przynosimy: zeschnięte  kwiaty, wieńce, trawę i liście.
 • do metalowego kontenera wrzucamy: szkło, plastik, folie i wypalone znicze.