• 735 974 559
  • Łukowa 132, 26-060 Chęciny
Jubileusz 120-lecia parafii

Jubileusz 120-lecia parafii

W niedzielę, 13 lutego 2022 r. o godzinie 11.30 odbyła się uroczysta Msza Święta, którą sprawowali: ks. proboszcz Mirosław Błoniarz, ks. wikariusz Dawid Dzienniak oraz ks. dr Krzysztof Banasik. Rozpoczęła ona rok jubileuszowy 120-lecia poświęcenia kościoła parafialnego pw. NMP Królowej w Łukowej.

Kościół jest miejscem spotkania Boga z człowiekiem. W nim sprawowane są sakramenty święte, głoszone jest Słowo Boże, ludzie gromadzą się na osobistej i wspólnotowej modlitwie. Obecna świątynia w Łukowej została zbudowana w 1902 roku. Do jej budowy przyczynił się nieszczęśliwy wypadek: dziedzic Bierzyński z Ostrowa, samobójczym strzałem odebrał sobie życie. Bezdzietna wdowa złożyła na ręce pasterza diecezji bpa Tomasza Kulińskiego, 2 tys. rubli – z myślą o budowie nowego kościoła parafialnego. Ówczesny proboszcz, ks. Banachiewicz rozpoczął starania u władz, a wdowa Bierzyńska dołożyła kolejne 3 tys. Rubli; a potem – już w trakcie zaawansowanych prac – ponad 10 tys. Budowę ukończono w 1901, a rok później kościół został poświęcony. Zbudowany jest na planie krzyża, z przyległą kaplicą Bierzyńskich. Konsekrował go w 1958 r. bp Jan Jaroszewicz.

Podczas uroczystej Mszy Świętej parafianie patrzyli z wdzięcznością na przeszłość i objęli modlitwą wszystkich, którzy stali u początku powstania tej świątyni. Modlili się za wszystkich duszpasterzy i parafian, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej powstania. Dziękowali również Panu Bogu za kościół, w którym gromadzą się na sprawowaniu świętych tajemnic wiary, w którym doświadczają tajemnicy samego Boga.

Chcąc podkreślić przeżywaną uroczystość, została zaproszona orkiestra dęta z parafii Nakło. Wykonywane pieśni pozwalały na głębsze przeżywanie liturgii oraz chwaliły Pana Boga. Po zakończonej Mszy Świętej orkiestra wykonała koncert pieśni m.in. Barkę oraz Moje miasto Wadowice.

Rozpoczynający się rok jubileuszowy jest okazją do wdzięczności naszym przodkom za przekazany nam dar wiary, a także zaproszeniem do pochylenia się nad bogatą przeszłością parafii. Jubileusz potrwa do lutego 2023 r. W ciągu tego szczególnego czasu poprzez różne inicjatywy przybliżane będą najważniejsze momenty z życia parafii.

Tekst za: Portal Miasta i Gminy Chęciny