• 735 974 559
 • Łukowa 132, 26-060 Chęciny

Małżeństwo

Formalności związane z Sakramentem Małżeństwa

 1. Narzeczeni zgłaszają się najpóźniej na 6 miesiące przed zamierzoną datą ślubu,
 2. Jeżeli obie strony nie są naszymi parafianami, należy przedstawić pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego poza parafią stron, wydane przez proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego,
 3. Rozmowa z księdzem w kancelarii,
 4. Dokumenty:
  • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadectwo katechizacji,
  • świadectwo bierzmowania,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
  • dane świadków (imię i nazwisko – osoba pełnoletnia).