...
  • 735 974 559
  • Łukowa 132, 26-060 Chęciny

Pogrzeb

Formalności związane ze zgłoszeniem pogrzebu

Wymagane dokumenty:

  • dokument pod nazwą ,,Dla administracji cmentarza”,
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.