...
  • 735 974 559
  • Łukowa 132, 26-060 Chęciny
Spotkanie ze św. Mikołajem

Spotkanie ze św. Mikołajem

Zapraszamy wszystkie dzieci naszej parafii na spotkanie ze św. Mikołajem w niedzielę,
6 grudnia po Mszy świętej o godz. 8:30.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.