• 735 974 559
  • Łukowa 132, 26-060 Chęciny
XXXIV Niedziela Zwykła (21.11.2021)

XXXIV Niedziela Zwykła (21.11.2021)

1. Dzisiaj:
-Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnia niedziela Roku Liturgicznego,
-po Mszy o 8.30 poświęciliśmy opłatki, którymi będziemy się dzielić przy Wi-gilijnym stole. Jak w ubiegłym roku opłatki nabywamy u p.organisty w zakry-stii. Pamiętajmy o osobach starszych, chorych i samotnych. Ofiary składane są podziękowaniem panu Marcinowi za Jego całoroczną prace: codzienna Msza, prowadzenie scholii, upiększanie wszelkich uroczystości.
2) Od dziś czytane będą wypominki podzielone wg miejscowości. Tak, jak w latach ubiegłych dzielimy je na 2 części: Łukowa + Siedlce oraz pozostałe miejscowości. Gdyby były jakieś pomyłki, to prosimy o zgłoszenie. Czyste kartki na wypominki można zabrać z ołtarza bocznego.
3) W tym tygodniu:
-juto św. Cecylii – patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Msza w intencji
p. Marcina, chóru i scholii o 17.30
-w środę – św. męczenników: Andrzeja Dung-Lanc i Jego Towarzyszy.
Solenizantom tygodnia, parafianom i gościom życzymy błogosławionych dni i opieki Matki Bożej Łukowskiej.
4) Od piątku rozpoczęliśmy sezon grzewczy w naszym kościele. Bardzo proszę aby wszyscy włączyli się w to dzieło poprzez składanie ofiar w I niedziele mie-siąca, poprzez zamykanie drzwi przy wejściu i wyjściu z kościoła oraz pamięta-niu, że świątynia to wspólne dobro nas wszystkich.
5) W najbliższą niedzielę rozpoczynamy Adwent, który jest okresem radosne-go przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie codziennie-oprócz niedziel-sprawowana jest Msza wotywna ku czci NMP tzw. Roraty. Zapraszamy na te piękne Msze przygotowujące nas do Świąt. Pamiętajmy o postanowieniach Adwentowych, rekolekcjach, spowiedzi, codziennej gorliwej modlitwie. Dbajmy, aby przyziemne sprawy nie przysłoniły nam Nocy Betle-jemskiej. Rekolekcje rozpoczynamy 05.XII, a poprowadzi je ks. Miłosz Hołda.
6) Z naszej parafii organizowany jest wyjazd na film: Nędzarz i madame, opo-wiadający historię św. Alberta Chmielowskiego. Wyjazd w niedzielę 28 listo-pada o godz. 17:00. Zapisy w zakrystii, bądź telefonicznie (885-343-195).