• 735 974 559
  • Łukowa 132, 26-060 Chęciny

Jubileusz 120-lecia parafii

W niedzielę, 13 lutego 2022 r. o godzinie 11.30 odbyła się uroczysta Msza Święta, którą sprawowali: ks. proboszcz Mirosław Błoniarz, ks. wikariusz Dawid Dzienniak oraz ks. dr Krzysztof Banasik. Rozpoczęła ona rok jubileuszowy 120-lecia poświęcenia kościoła parafialnego pw. NMP Królowej w Łukowej. Kościół jest miejscem spotkania Boga z człowiekiem. W nim sprawowane są sakramenty święte, głoszone jest Słowo Boże, ludzie…