• 735 974 559
  • Łukowa 132, 26-060 Chęciny
Komunikat Biskupa Jana

Komunikat Biskupa Jana

Drodzy Diecezjanie!

         Niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny to czas modlitwy w intencji tych, którzy zostali posłani przez Kościół, aby głosić Ewangelię, jak również czas modlitwy za tych, którzy oczekują na Dobrą Nowinę.

         Zgodnie z nauczaniem Kościoła, na mocy Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy misjonarzami, dlatego chcemy dzielić się wiarą, która umacnia się, gdy jest przekazywana! (św. Jan Paweł II, Redemptoris Missio, nr 2).

         Proszę więc serdecznie o modlitwę za naszych kieleckich misjonarzy i za tych wszystkich, którzy zostali posłani przez Kościół w Polsce do ponad 90 krajów świata.

Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa

                                                                                     † Jan Piotrowski

                                                                                   BISKUP KIELECKI