• 735 974 559
  • Łukowa 132, 26-060 Chęciny
Przystąpili do ołtarza Bożego…

Przystąpili do ołtarza Bożego…

                   Słowo ministrant wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza służenie, posługiwanie oraz świadczenie pomocy. Zadaniem ministrantów jest pomaganie Jezusowi przy ołtarzu. W kościele katolickim ministrant to osoba, która posługuje przy ołtarzu podczas eucharystii, czy też innych nabożeństw. Nie przyjmują oni święceń, lecz są osobami świeckimi, ale po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do Liturgicznej Służby Ołtarza poprzez błogosławieństwo.

                  W dniu 31 stycznia 2021 w Parafii pw. NMP Królowej w Łukowej podczas  Mszy Świętej przyjęliśmy do naszego grona czterech młodych ministrantów i dwie młode ministrantki. Była to piękna i oficjalna uroczystość, która odbyła się o godzinie 11.30. Msza była sprawowana przez naszego księdza wikariusza Dawida Dzienniaka oraz proboszcza Mirosława Błoniarza. Po rozpoczęciu Mszy św. ksiądz publicznie przedstawił kandydatów. Następnie po liturgii słowa odbył się dialog między proboszczem i wikariuszem. Później nastąpiło ubranie w komże, pelerynki i sukienki oraz alby i cingula. Świeżo ustanowieni ministranci złożyli przysięgę i otrzymali legitymacje ministranckie. Wszyscy księża okazali radość i dumę, ponieważ nie każdy może być ministrantem i co za tym idzie, nie każdy może służyć przy ołtarzu. Służba przy ołtarzu jest poprzedzona przygotowaniami, spotkaniami i  codzienną pracą. To wyjątkowa posługa Jezusowi w ludziach, modlitwa za  Ojczyznę oraz praca nad samym sobą czy dawanie innym przykładu. Dla wszystkich był to wyjątkowy dzień, ponieważ oprócz przyjęcia nowych ministrantów wydaliśmy też pierwszy numer naszej parafialne gazetki pt. „Głos Królowej”. Bardzo się cieszymy i życzymy nowym ministrantom owocnej służby Bogu, gorliwej posługi ministranckiej oraz wytrwania na wybranej drodze.