• 735 974 559
  • Łukowa 132, 26-060 Chęciny
Ruszył nabór do Szkoły Podstawowej w Łukowej

Ruszył nabór do Szkoły Podstawowej w Łukowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łukowej ogłasza nabór do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.

Deklaracje, zgłoszenia, wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły, w szkole lub u nauczyciela wychowania przedszkolnego. Pobrane i odpowiednio wypełnione dokumenty wraz  z oświadczeniami należy składać w szkole zgodnie z harmonogramami zamieszczonymi na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły (splukowa.edupage.org).