...
  • 735 974 559
  • Łukowa 132, 26-060 Chęciny
Mikołaj jednak istnieje

Mikołaj jednak istnieje

W przede dniu wspomnienia św. Mikołaja mieliśmy niezwykłe odwiedziny w naszej parafii samego świętego Mikołaja. Oto fotorelacja z tego spotkania

IMG_5084

Zdjęcie 1 z 90

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.