...
  • 735 974 559
  • Łukowa 132, 26-060 Chęciny
Zmiana godzin pracy kancelarii

Zmiana godzin pracy kancelarii

Kancelaria Parafialna w dniach 26 czerwca – 22 lipca
czynna pół godziny po ostatniej Mszy Świętej.
W pilnych sprawach
prosimy o kontakt
pod numerem telefonu: 885-343-195. 

 

Duszpasterze Parafii

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.